Adele Kosman

(

AMKosman

)

Biografi / Biography:

Kompositör och vokalist Adele Marcia Kosman examinerades i elektroakustisk komposition från Kungl. Musikhögskolan juni 2020. Examensverket behandlade temat om elektronisk livemusik och dess liveness i uppsatsen “Livekonserten som kompositionsverktyg i elektroakustisk musik”. Texten var ackompanjerad av en livekonsert baserad på liveprocessering av sång, analog syntes och fältinspelningar i programmeringsmiljön SuperCollider. Under åren på musikhögskolan har Adele Marcia skrivit flertalet akusmatiska verk för multikanal och ambisonics, musik för saxofon och tape, ställt ut ljudkonst med Stockholm Konst Ljudbänken och skrivit för orgeln och sång, där Adele själv medverkade som vokalist. Tidigare erfarenheter i musik är bland annat med elektroniska popgruppen For BDK, alt-sångerska i Tensta Gospel Choir. Under namnet AMKosman släpper Adele musik och spelar live.

Adele är aktiv som ordförande i styrelsen Konstmusiksystrar.

Länkar / Links:

Länkar / Links: