Agnes Kofoed Christianson

(

Agnes Kofoed Christianson

)

Biografi / Biography:

Agnes Kofoed Christianson är sångerska, kompositör och skapar konsertperformances. Multidisciplinära verk som varierar mellan konstmusik, teatral poesi och ett visuellt språk. Teatrala avantgarde kompositioner med fri tonalitet och arabiska skalor som hon framför och formar med olika ensembler och kontexter.Utbildad sångerska och musiker på Rytmisk Musikkonservatorium. Specialinriktad inom traditionell arabisk sång och performance i musikaliska kontexter.Hon skapar och regisserar sina projekt och har arbetat med improviserande musiker, kammarmusikensembler, musiker inom traditionell arabisk musik. Arbetar med kompositionsuppdrag för ensembler, solo framföranden och teater.

Länkar / Links:

Länkar / Links: