Helena Persson

(

soundsibling

)

Biografi / Biography:

Helena Persson är ljudkonstnär och komponist, och arbetar främst med ljudkonstinstallationer där fältinspelningar från omgivningen ligger till grund för rumsliga gestaltningar. Hon rör sig också på den experimentella musikscenen där hon med akustisk drone flödar fritt mellan dissonans, konsonans och vibrationer.

Länkar / Links:

Länkar / Links: