Rosali Grankull

(

)

Biografi / Biography:

Jobbar med akustiska instrument, personer, mikrofoner, datorer, platser och högtalare.Prioriterar kraft och det sköra. Utgår ifrån det taktila. Letar rörelser, överraskningar och ljudfält med olika typer av spänningar.Skrivet & improvisation - havet & punk. Ser musik som mänsklig aktivitet. Tillblivelse - förändring.

Länkar / Links:

Länkar / Links: