Sonja Bahlenberg

(

)

Biografi / Biography:

Sonja Bahlenberg är en slagverkare och kompositör med fokus på marimba och elektronik. Med bandet Sonny och Vargen har hon skrivit låtar som ”Närkingen som längtar till havet” och ”As Much as I” som rör sig i den alternativa pop-genren med elektroniska och folkliga influenser. Som solist har Sonja utforskat marimbans integration med elektronik som resulterade i performance-verket ”STENAR DROPPAR MÄNNISKAN - evighet formar ändlighet” som uruppfördes på Gotlands Museum våren 2023. Utöver det har hon skrivit verket ”Sinsemellan oss tre” för oboe, klarinett och fagott som hon skrev efter ett intresse för trion som konstellation och dynamiken som i en social triangel. Blåstrion uruppfördes i Visby i Vårdklockans Kyrka. Sonja är verksam i Örebro och utforskar nu vidare marimbans integration med elektronik samt skriver ny musik till Sonny och Vargen. / English / Sonja Bahlenberg are a percussionist and composer with focus on marimba and electronics. With the band Sonny och Vargen she wrote songs as ”Närkingen som längtar till havet” and ”As Much as I” which is influenced by alternative pop, electronic and folk genres. As a solist Sonja have investigated the integration between the marimba and electronics which resulted in the performance piece ”STONES DROPS HUMAN BEING - eternity shapes finiteness” which was premiered in spring on Gotlands Museum 2023. Further on she wrote the piece ”Between us three” for oboe, clarinet and bassoon which she wrote from a curiosity of the trio as a constellation and the dynamics as in a social triangle. The wind trio was premiered in Visby at Vårdklockans Kyrka. Sonja lives in Örebro and continues to investigate the integration between the marimba and electronics and she also writes new music for Sonny and Vargen.

Länkar / Links:

Länkar / Links: