Stina Tordby

(

)

Biografi / Biography:

Stina Tordby, en kompositör och sound healer uppvuxen på landsbygden omgiven av skog och öppna fält i mitten av Sverige, har alltid tillskrivet naturen som sin inspirationskälla. Hennes kompositioner, med lika delar spiritualism och undersökande av jaget, uttrycker en lugn salighet. Hon väcker känslor och minnen genom att plocka isär universella mänskliga erfarenheter, som smärta, växande och tillhörighet. Genom att göra det, uppmanar Tordby till större finkänslighet kring att erfara livet. Med varje verk, varje nytt ämne att undersöka, ingjuter hon självkärlek och försäkrar lyssnaren med trygghet och värme.

Länkar / Links:

Länkar / Links: