Veronika Voetmann

(

)

Biografi / Biography:

Veronika Voetmann är en mångsidig musiker och kompositör. Hon började med att spela klassisk cello men blev tidigt nyfiken på att experimentera med cellons möjligheter över andra genrer, såsom nordisk folkmusik, jazz och improvisation, rock och metal. Hon har uppträtt nationellt och internationellt med ett stort antal artister (t.ex. Myrkur, Marc Facchini) och med egna ensembler, Stringflip och Cloud Atlas trio. Hon började med att skriva musik för sina egna ensembler, men blev sedan dragit till den samtida konstmusik. Hon har komponerat musik för olika soloartister, kammar- och större ensembler och i samband med teaterföreställningar och performances. Hennes öppenhet och nyfikenhet för musik och musikskapande och engagemang i många olika musikgenrer, är tydlig i hennes kompositionssätt, personlighet och ljud. Sparsamt vibrato, stort fokus på övertoner och sfäriska texturer, samt öppna ackordförlopp pekar mot en djupt rotad inspiration från nordisk folkmusiktradition. Hennes musik innehåller ofta fragment av melodiska linjer och är ibland stark rytmisk funderat. Hon komponerar vanligtvis utifrån en berättelse eller med avsikten att skapa en specifik atmosfär. Hon har fått sina verk uruppförda av Jönköpings sinfonietta, medlemmar i Helsingborgs Symfoniorkester, Vindla stråkkvartett, medlemmar i Gageego! ensemble och Ensemble Mare Balticum, och andra mindre ensembler. I 2023 får hon sitt första orkesterstycke framfört av Helsingborgs Symfoniorkester. Hon studerar för närvarande hos den internationellt kända svenske tonsättaren Rolf Martinsson vid Musikhögskolan i Malmö och hos danske tonsättaren Signe Lykke.

Länkar / Links:

Länkar / Links: