Ongoing

Årsmöte 28 mars 2022

Välkomna till årsmöte med Konstmusiksystrar 2022!

Detta år har Konstmusiksystrars styrelse jobbat mycket med föreningens struktur däribland lanserat en ny hemsida. Många projekt har varit igång inom föreningen och vi önskar så många av våra medlemmar som möjligt att delta i Konstmusiksystrars Årsmöte och se vad som ska föreslås för kommande år.

NÄR?
Den 28:e Mars 19.00-21.00

VAR?
Mötet sker via Zoom. Länk skickas till de som har osat.

OSA TILL:
info@konstmusiksystrar.se

Gå med i Konstmusiksystrars styrelse!

Inför årsmötet letar vi efter nya kandidater till styrelsen! Att sitta i KS styrelse innefattar flera saker:
– 10 möten per år, max 1,5 h långt
– Arbeta inom olika årligt återkommande och eventuella nya projekt
– Tydliga direktiv gällande arbetet inom styrelsens positioner (ordföranden har mest arbete, sedan kassören, sedan vice ordföranden, sist styrelseledamoten.
Nu är dock KS strukturerat på så sätt att så mycket av det ordinarie styrelsearbete ska jämnt fördelas så mycket det går)
– Utöver ordföranden, kassören och vice ordföranden har resterande ledamöter specifika ansvarsområden.
Dessa är ‘ledamot med kommunikationsansvar’, ‘ledamot med med ansvar för hemsidan’ och ‘ledamot med övrig ansvar (t ex projekt)’.

Frågor om att gå med i Konstmusiksystrars styrelse skickas till: info@konstmusiksystrar.se

Varma hälsningar,
Valberedningen /Arvid och Ida-Lee