Ordförande: Adele Kosman
Kassör: Alva Stern
Ledamöter: Athanasia Kotronia, Saga Fagerström, Agnes Kofoed Christianson
Suppleant: Vanessa Massera

Hemsida designad & byggd av: Johanna Lundberg

Dokument:
Stadgar
Årsprotokoll 2021